CONCURS DE MICRORELATS EN VALENCIÀ PDF Imprimir E-mail
Noticias - Noticias

Convocatoria concurs microrelats.doc 

CONCURS DE MICRORELATS EN VALENCIÀ

 

 

L’IES MIGUEL HERNÁNDEZ, en col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES del centre convoca el 3r CONCURS LITERARI DE MICRORELATS, que es regirà per les següents BASES:

 

1.    Pot participar l’alumnat d’ESO, BATXILLERAT de l’IES Miguel Hernández.

 

2.    S’estableixen tres categories:

 

a.   Categoria A: per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.

b.   Categoria B: per a l’alumnat de 3r, 4t d’ESO..

c.   Categoria C: per a l’alumnat de Batxillerat .

 

3.    Els treballs, originals, no podran superar les 6 línies escrites a doble espai amb tipus de lletra Times New Roman o Arial de 12 punts.

 

4.    El tema, per a cada categoria serà el següent:

 

a.   Categoria A:   PATI

b.   Categoria B: SEMPRE

c.   Categoria C:  ADORMIR-SE

 

5.       El Jurat atorgarà un premi de 30 euros per a cadascuna de les categories.

6.       Els premis seran xecs del FNAC.

7.       El termini de presentació de treballs finalitzarà el 20 de març de 2018. Es presentaran dues còpies del treball en un sobre gran, i a l’exterior haurà de fer constar el títol del treball i la categoria en la qual concursa. No hi pot aparéixer el nom, la signatura o el curs de l’autor o autora. Dins del sobre  gran s’inclourà un altre menut tancat, dins del qual figurarà el nom i cognoms de l’autor o autora, el curs, l’adreça i el telèfon, i a l’exterior el títol del treball i la categoria en la qual concursa.

8.   Els treballs podran ser lliurats en el Departament de Valencià.

9.    Cada participant podrà presentar un màxim de dos treballs en la categoria en la qual participe.

10.  El Jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, podrà declarar els premis deserts o concedir-los “ex aequo”, en el qual cas el premi es repartirà entre els premiats. El veredicte del Jurat es farà públic en el Departament de Valencià, en els taulers d’anuncis i en la pàgina web del centre.

11.  Els treballs premiats hauran de ser passats a suport informàtic i quedaran en propietat de l’Institut a efectes d’edició i publicació per escrit o en el web. Els treballs no premiats no es conservaran.

12.  Els treballs premiats es faran públics en l’acte organitzat amb aquesta finalitat en les Jornades Culturals 2018 de l’Institut. Els treballs premiats seran llegits pels seus autors o autores si les circumstàncies de l’acte ho permeten.

 

13.  La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

 

 

 

 

IES MIGUEL HERNÁNDEZ

ALACANT

 

 

CONCURS LITERARI DE MICRORELATS

EN VALENCIÀ

 

Col·laboren:

 

·        IES Miguel Hernández

 

·        Associació de Mares i Pares de l’IES Miguel Hernández

 

·        Editorial Bromera


Última actualización el Miércoles, 28 de Febrero de 2018 11:48