Descargas de impresos PDF Imprimir E-mail

impreso justificación faltas alumnado

autorizacion salida del centro.doc

informe de queixes i reclamacions.doc

agraiments i felicitacions.doc 

justificaci inassistncia i autoritzaci sortides.doc

registro agradecimientos felicitaciones.doc

registro quejas reclamaciones.doc

registro solicitud actuaciones.doc

registro sugerencias.doc

sollicitud dactuacions.doc

suggeriments.doc

 procedimiento de reclamación de calificaciones

 

IMPRESOS VARIOS CICLOS FORMATIVOS

  • Annex VII: Sol·licitud d'anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.
  • Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.
  • Annex X: Sol·licitud d'exempció del mòdul de Fomació en Centres de Treball.
  • Annex XIII: Sol·licitud d'ajornament de la qualificació del mòdul de Fomació en Centres de Treball.
  • Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOGSE).
  • Annex XV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOE).
  • Annex XVII: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d'Educació.

PAGO DE TASAS IMPRESO 046

IMPRESO 046 Carnet escolar (Tarjeta de indentidad)

IMPRESO 046 Historial Académico (Informe de evaluación)